Relacja z Marszu dla życia i rodziny - Tarnobrzeg 2016 

Dzień Świętości Życia w Tarnobrzegu

Duszpasterze miasta Tarnobrzega wraz z Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowali triduum przed Dniem Świętości Życia. Inicjatywę rozpoczęła piątkowa, stacyjna droga krzyżowa w Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej sprawowana przez o. Andrzeja Bielata OP. W sobotę w kościołach miasta odprawiano nabożeństwa przebłagalne w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu.

Centralne uroczystości odbyły się w parafii Św. Barbary. Rozpoczęła je Msza św. sprawowana przez ks. prałata Stanisława Bara oraz ks. Tomasza Cubera. W słowie rozpoczęcia ks. Bar podkreślał – 25 marca jest szczególnym dniem, w którym chcemy dziękować za dar życia. Swoją troskę o nie zamanifestujemy dzisiaj podczas Drogi Krzyżowej Pro Life, a także w czasie tej Mszy św. składając dar duchowej adopcji. Obejmiemy w ten sposób modlitwą te matki, które wahają się nad przyjęciem życia noszonego w łonie, zastanawiają się nad daniem mu szansy.

Wierni, którzy zdecydowali się na przyjęcie duchowej adopcji, złożyli specjalne przyrzeczenie, podejmując 9-miesięczną modlitwę w intencji życia poczętego. Po Eucharystii odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Myśl przewodnia wszystkich rozważań dotyczyła życia, przede wszystkim najbardziej bezbronnych istot – dzieci poczętych oraz problemu przemijalności i potrzeby opieki nad osobami starszymi. Modlitwie towarzyszyły słowa pouczeń Jana Pawła II odnośnie życia oraz świadectwa osób dotkniętych problemem postaborcyjnym.

Tekst i foto: dk. Marcin Świeboda