Relacja z Marszu dla życia i rodziny - Tarnobrzeg 2016 

Pomoc w potrzebie

Punkty wydawania żywności działają w parafiach:

  1. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (oo. Dominikanie) - piątek w godz. 16:00-17:00, sobota w godz. 9:00-11:00, ponadto w piątki Klub Inteligencji Katolickiej prowadzi wydawanie chleba o godz. 15:30
  2. Św. Barbary
  3. Chrystusa Króla - każdy czwartek w godz. 15:00-17:00
  4. Miłosierdzia Bożego
Punkty prowadzą parafialne oddziały Stowarzyszeń we współpracy z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności, MOPR-em oraz "Caritas" Diecezji Sandomierskiej. Kwalifikacja do programu wydawania żywności odbywa się na podstawie dokumentów potwierdzających trudne warunki życia (odcinek emerytury, renty, zaświadczenie z MOPR) i wywiadu środowiskowego.