Relacja z Marszu dla życia i rodziny - Tarnobrzeg 2016 

Stowarzyszenia i Wspólnoty w służbie rodzinie

 

 

 

 

 

 

  • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - parafie: Chrystusa Króla, MBNP, Miłosierdzia Bożego, św. Barbary i Wniebowzięcia NMP
  • Oaza Rodzin - parafie: MBNP, św. Barbary, Wniebowzięcia NMP
  • Akcja Katolicka - parafie: Chrystusa Króla, MBNP, Miłosierdzia Bożego, św. Barbary, i Wniebowzięcia NMP
  • Bractwo św. Józefa - parafie: MBNP i św. Barbary
  • Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych - parafia MBNP
  • Stowarzyszenie Kobiet Wobec Przemocy - parafia MBNP
  • Wspólnota Dialogu Małżeńskiego - parafia MBNP
  • Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli - parafie Chrystusa Króla i św. Barbary

Bliższe informacje o działalności Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń na stronach internetowych wymienionych parafii oraz w sekretariacie Centrum.